Au făcut schimb de experiență în dezvoltarea modelelor de asistență comunitară integrată

137 de profesioniști din 24 de echipe multidisciplinare comunitare din opt raioane-pilot* care vor implementa modele de asistență comunitară integrată până la sfârșitul anului 2021 au avut o serie de vizite de studiu în comunitățile-pilot Bocșa și Mărăndeni ale raionului Fălești, în perioada 29 iulie - 26 august 2021.

Vizitele de studiu au consolidat cunoștințele teoretice și practice necesare echipelor multidisciplinare pentru dezvoltarea modelelor proprii de prestare a serviciilor în mod integrat, în baza resurselor instituționale și umane disponibile în comunități. Componența celor opt echipe raioane și 16 comunitare a fost similară cu a cea gazdelor care reprezintă sectoarele: APL de nivel I și II, sănătatea publică, asistența medicală primară, asistența socială, sănătatea mentală. Reprezentativitatea sectoarelor a asigurat consultarea directă și preluarea experienței practice în organizarea instituțională necesară asistenței integrate.

Asistența integrată plasează persoana în centrul unei rețele de suport, iar instituțiile de sănătate, sociale, educație, ordine publică, ONG și APL activează în comun pentru a coordona eforturile și a răspunde necesităților, încurajând capacitatea de auto-îngrijire și asumare de responsabilitate personală. Asistența Integrată schimbă accentul de pe boală pe abordarea centrată pe persoană, adică pune nevoile omului în mijlocul intervențiilor echipelor multidisciplinare.

În cadrul vizitelor, participanții au analizat cele două modele de integrare a serviciilor (în baza celor medicale și sociale), cu atragerea ONG-lor prestatoare de îngrijiri la domiciliu, Centrele de Sănătate Mentală și voluntari din comunitate.

Gazdele vizitelor de studiu au prezentat detalii privind modul de aprobare a Regulamentului cu privire la integrarea serviciilor de asistență comunitară la nivel raional. Totodată, au accentuat importanța majoră de semnare a Acordurilor de colaborare între principalii actori sectoriali (APL, AMP, AS, ONG) pentru alocarea unei zile în comun și utilizarea instrumentelor și procedurilor de lucru comune (management de caz, schimb de date, identificarea timpurie și referirea reciprocă a cazurilor).

Practicienii au analizat principalii factori ce au contribuit la reușita modelelor de asistență integrată în cele două comunități. Este vorba de monitorizarea și evaluarea sistematică a rezultatelor, dar și folosirea platformei Consiliului Teritorial de Sănătate Publică pentru coordonarea activității actorilor.

Abordarea integrată în baza principiului de colaborare și conlucrare intersectorială la nivel de comunitate poate îmbunătăți calitatea vieții și crește satisfacția beneficiarilor cu BNT, datorită soluționării nevoilor medicale, sociale și de îngrijire la domiciliu.

Dezvoltarea și implementarea asistenței comunitare integrate este unul din obiectivele prioritare ale Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical din Republica Moldova.

*Edineț, Briceni, Orhei, Ștefan-Vodă, Criuleni, Taraclia, Vulcănești și CahulCategorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!