Elveția continuă să susțină sistemul de sănătate din Moldova în domeniul prevenirii maladiilor netransmisibile

Elveția continuă să susțină sistemul de sănătate din Moldova în domeniul prevenirii maladiilor netransmisibile (BNT), prin lansarea fazei a doua a proiectului „Viață sănătoasă”. Suportul oferit Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova urmărește îmbunătățirea calității asistenței medicale primare și a sănătății populației, în special în mediul rural, prin sporirea accesului la servicii medicale, prin activități de promovare a modului sănătos de viață și de responsabilizare a populației pentru propria sănătate.

84 de specialiști din diverse instituții medicale au avut pe 12 noiembrie 2020 o discuție online despre activitățile Proiect ViataSan pentru următorii patru ani. Acestea urmează să fie extinse treptat de la zece raioane-țintă la toate raioanele din țară. Astfel, oamenii vor avea parte de servicii mai bune ale medicilor de familie, inclusiv consultații la distanță, vor învăța cum să își gestioneze bolile cronice și să urmeze un mod sănătos de viață.

„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este și va rămâne partenerul și beneficiarul de bază al proiectului „Viață sănătoasă” pentru că rezultatele și practicile bune obținute la nivel național, raional și comunitar au nevoie de continuitate și extindere. În acest sens, mulțumim Guvernului Elveției pentru suportul constant și esențial acordat”, Constantin Rămiș, Secretar de stat în domeniul de sănătate publică al MSMPS.

„Proiectul „Viață sănătoasă” finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției oferă sprijin la nivel de politici, pentru ca Republica Moldova să urmeze recomandările planului de acțiuni global al Organizației Mondiale a Sănătății de reducere a BNT și să consolideze capacitatea de planificare intersectorială, alfabetizarea în sănătate a populației, asigurând responsabilitatea socială pentru activitățile locale de promovare a sănătății”, Viorica Crețu, Directoare adjunct de Cooperare, Biroul de Cooperare al Elvefiei, Reprezentanta Ambasadei Confederației Elveliene in Republica Moldova.

În prima fază a Proiectului, la nivel național, au fost consolidate competențele de lider ale angajaților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) în dezvoltarea noilor abordări de promovare a sănătății, de dezvolatre a campaniilor naționale de comunicare în nutriție („Redu Sarea în mâncare”, „Alege ce mănânci”) și de coordonare, elaborare a Profilurilor de sănătate, dar și dezvoltare a cursului de Promovare a Sănătății pentru schimbarea de comportament pentru specialiștii din acest domeniu.

La nivel raional, Proiectul a dezvoltat Profilurile de sănătate operaționalizate și Planurile intersectoriale de acțiuni axate pe sănătate. Prin granturi mici a susținut zece planuri pentru prevenirea BNT și tot atâtea pentru activitățile de promovare a sănătății privind reducerea riscurilor comportamentale ale BNT. De asemenea, a contribuit la colaborarea intersectorială și armonizarea funcțiilor de sănătate publică prin clarificarea rolului, responsabilităților și capacităților Consiliuliilor Raionale de Sănătate Publică.

Pentru o prevenire și gestionare mai bună a BNT, Proiectul a contribuit la îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală primară persoanelor care suferă de boli cronice prin dotarea cu echipament esențial a 67 Centre de sănătate, consolidarea capacităților echipelor medicilor de familie în aplicarea Pachetului de intervenții esențiale în bolile netransmisibile (PEN), crearea Bibliotecii sănătății în oficiul medicului de familie dotate cu un pachet de materiale didactice și de informare a pacienților, precum și instrumente care complementează protocoalele PEN 1 și 2.

Proiectul a contribuit la conceptualizarea integrării serviciilor de asistență comunitară centrate pe necesitățile persoanei și a dezvoltat și pilotat în trei raioane Modelul centrului de servicii integrate care facilitează colaborarea între sectoarele sănătății, social, educație, ordine publică și societate civilă, unde autorităților publice locale le revenie rolul de coordonare și compensare a resurselor pentru asistența persoanelor cu BNT și necesități complexe.

Prin revizuirea cadrului normativ, dezvoltarea procedurilor și instrumentelor de lucru și a sistemului de formare inițială și continuă, Proiectul a contribuit la consolidarea rolului asistentului medical comunitar care asigură realizarea activităților de prevenire, facilitare a accesului la servicii, asistența și organizarea îngrijirilor de durată a persoanelor cu BNT și necesități complexe.

„Partenerii și beneficiarii-cheie sunt alături de noi pentru a contribui la analiza lecțiilor învățate în procesul de implementare a primei faze de proiect și pentru a planifica extinderea activităților în toată țara, pentru următorii patru ani. Ne propunem să extindem activitățile proiectului din perioada precedentă, de la zece raioane-țintă către toate raioanele Republicii Moldova. Vom face acest lucru treptat. De la an la an.”, Helen Prytherch, directoarea de proiect din cadrul agenției implementatoare a proiectului, Institutul Tropical și de Sănătate Publică al Elveției.

În faza a doua, Proiectul își propune să continuie activitățile de reducere a poverii BNT, prin responsabilizarea populației pentru propria sănătate, cu implicarea factorilor de decizie în crearea comunităților sănătoase, îmbunătățirea calității asistenței medicale primare, a serviciilor medico-sociale integrate, care să asigure satisfacerea nevoilor pacienților cu BNT și cu afecțiuni multiple, complexe.

Proiectul Planului de activități pentru anul întâi din faza a doua, lucrat în cadrul atelierului de lucru online, va fi remis către parteneri pentru comentarii și contribuții, pentru a fi finalizat și aprobat în cadrul ședinței ulterioare.

La atelierul online de consultare au participat reprezentați ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecței Sociale, Agenției Națonale pentru Sănătate Publică, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, mediului academic al sectorului de sănătate, medicinii de familie, sănătății publice, asistenței sociale, administrației publice locale, societății civile. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!