Experiența Republicii Moldova de evaluare a necesităților persoanelor cu boli netransmisibile din mediul rural este prezentată la nivel internațional

Bolile netransmisibile sunt cauza principală a mortalității în lume. Republica Moldova a prezentat pe 9 septembrie, în cadrul Conferinței Internaționale în Servicii Integrate 2020 din Croația, experiența de evaluare a necesităților persoanelor cu boli netransmisibile din mediul rural din zona Cula, raionul Ungheni.

„Exercițiul  de evaluare a necesităților persoanelor cu boli netransmisibile din mediul rural aplicat în Republica Moldova contribuie la dezvoltarea modelului de integrare a serviciilor la nivel comunitar. Este vorba de un concept relativ nou pentru Republica Moldova, pe care îl implementează în trei raioane-țintă proiectul „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, Helen Prytherch, șefa unității de asistență a sistemelor de sănătate a Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, directoarea proiectului.

Conceptul de îngrijiri integrate centrate pe oameni plasează omul în centrul rețelei de servicii și impune prestatorii să acționeze în comun, aplicând instrumentele și proceduri comune de evaluare a necesităților și de coordonare a eforturilor.

„Integrarea serviciilor înseamnă o mai bună gestionare a factorilor de risc și a vulnerabilităților prin abordarea multisectorială, în baza principiului de „ghișeu unic”. În timp, aplicarea modelului de integrare a serviciilor a duce la economii de mijloace financiare datorită evitării suprapunerilor serviciilor social și medical, raționalizării constărilor pentru serviciile medicale de spitalizare și urgență, creșterea rolului prevenirii bolilor și complicațiilor și ca rezultat, creșterea satisfacției beneficiarilor”, Manfred Zahorka, expert în îngrijiri integrate a Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică.

Zona Cula a raionului Ungheni care a intrat în exercițiul de evaluare a necesităților persoanelor cu boli netransmisibile din mediul rural se caracterizează ca o zonă defavorizată socio-economic (vezi IDAM - indice de deprivare), inclusiv cu acces limitat la serviciile medicale și sociale. Evaluarea a identificat necesitățile și problemele cu care se confruntă persoanele vulnerabile și vârstnicii cu boli netransmisibile.

„Cele 17 localități din zonă, cu  circa 6911 de locuitori se confruntă cu un nivel înalt al mortalității premature a populației. Acesta este cauzat de accesul limitat la serviciile medicale și sociale, dotarea nesatisfăcătoare cu echipamente medicale a doar două Centre de Sănătate de la Cornești și Năpădeni, cooperarea inter-sectorială slabă, absența serviciilor de prevenire a bolilor, nivelul scăzut al populației de conștientizare a necesității adoptării unui mod sănătos de viață”, experta în servicii sociale și servicii integrate a Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, Tatiana Dnestrean.

Rezultatele evaluării au stat la baza Planului de acțiuni pentru integrarea serviciilor de prevenire, asistență și îngrijire de durată a persoanelor cu BNT și necesități complexe care locuiesc în zona Cula.

Conferința Internațională în Servicii Integrate 2020, Croația este organizată online, timp de patru zile pentru circa o mie de experți în servicii integrare din 80 de țări ale lumii. Forumul prezintă modelele de integrare și de lucru pentru fortificarea conceptului în fiecare țară și la nivel global.

Implementarea și testarea unui model viabil de servicii integrate la nivel comunitar pentru persoanele cu BNT este una din activitățile Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică.  Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!