Încă 14 echipe multidisciplinare comunitare din 7 raioane-pilot sunt instruite în Asistența Comunitară Integrată (ACI). Ce-i asta? Pentru cine se face?

Încă 14 echipe multidisciplinare comunitare din 7 raioane-pilot* ale Proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” și-au consolidat resursele pentru a implementa Asistența Comunitară Integrată (ACI) ce va fi acordată persoanelor cu boli netransmisibile (BNT) care se confruntă cu situații de risc și au nevoi de îngrijiri de durată.

La această etapă, circa 120 de profesioniști și practicieni din domeniile de asistență medicală primară, asistența socială, sănătate publică, administrație publică locală și societate civilă au făcut cunoștință în detalii despre conceptul ACI, factorii de risc și necesitățile persoanelor cu BNT și cum se aplică managementul de caz pentru gestionarea cazului de BNT și necesitățile complexe la nivel de comunitate. Toate aceste subiecte au fost abordate pe parcursul a 7 ateliere realizate în perioada 26 mai - 8 iunie 2021, în fiecare dintre cele 7 raioane-pilot.

„Astăzi, complexitatea nevoilor cu care se confruntă persoanele cu boli cronice, mai ales în zonele rurale, impune necesitatea reformulării conceptului de prestare a serviciilor și de regândire a modului de asistență la nivel de comunitate prin unificarea resurselor umane, materiale și financiare.”, explică Tatiana Dnestrean, expertă în asistența socială și integrată a Proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă”.

ACI este un concept de lucru și coordonare a eforturilor între instituțiile din diferite sectoare (sănătate, social, educație, ordine publică, ONG și APL), formând astfel o rețea integrată. ACI plasează omul și familia lui în centrul acestei rețele pentru a răspunde holistic nevoilor și necesităților acestuia și îl încurajează să-și dezvolte capacitatea de autoîngrijire și de asumare a responsabilității personale pentru starea de sănătate.

Suportul metodologic al celor 7 ateliere a fost asigurat de către formatorii naționali și locali în implementarea, organizarea și funcționarea ACI, cu experiență de facilitate a activităților echipelor multidisciplinare comunitare din primele 3 raioane-pilot, Fălești Ungheni și Orhei. La ateliere au participat reprezentanții Proiectului moldo-elvețian „MENSANA” ai A.O. „CASMED” și A.O. „HOMCARE” care au explicat cum se integrează serviciile de sănătate mentală și de îngrijiri la domiciliu în ACI.

Echipele celor 14 comunități urmează să aleagă modelul de ACI care va fi dezvoltat în baza resurselor existente și a sprijinului autorităților publice locale, fie din cadrul asistenței medicale primare ori a serviciilor sociale. La următoarea etapă, echipele vor fi susținute de Proiect în elaborarea planurilor de implementare.

Din anul 2019, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, autoritățile publice locale și sectoriale din raioanele-pilot dezvoltă și implementează două modele ACI, cu suportul financiar al Elveției, prin intermediul proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, implementat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică.

*Briceni, Edineț, Criuleni, Ștefan-Vodă, Cahul, Taraclia, VulcăneștiCategorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!