Modelele Republicii Moldova de integrare a serviciilor de asistență comunitară au fost prezentate la Conferința de Sănătate Publică, 2023 din Lausanne, Elveția

Experiența de pilotare a modelelor de asistență comunitară integrată în 70 de sate din 35 de raioane a fost prezentată la Conferința de Sănătate Publică din Lausanne, Elveția, în perioada 12 – 13 septembrie 2023 de Proiectul „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Forumul a reflectat experiența țărilor din Europa de Est în consolidarea asistenței medicale primare și conexiunea ei cu asistența socială.

În ultimele două decenii, sistemele de sănătate din Balcani și din Europa de Est au suferit schimbări substanțiale. Trecerea întâietății asistenței spitalicești către asistența medicală primară, face ca echipa medicului de familie să fie primul punct de contact în furnizarea de servicii esențiale pentru populație. În același timp, cazurile de apariție și dezvoltare a bolilor netransmisibile (BNT) precum bolile de inimă și vase, diabetul etc. sunt în creștere (9 din 10 decese sunt pe seama BNT) și sunt tot mai dificil de gestionat pentru sistemele de sănătate.

În acest context, Prof. Kaspar Wyss, șeful Departamentului Centrului elvețian internațional pentru sănătate și Directorul adjunct al Institutului Elveției de Boli Tropicale și Sănătate Publică, a menționat că o serie de țări încurajează colaborarea între sectoarele de sănătate și social și aplică în prezent modele de integrare a serviciilor pentru ca acestea să fie accesibile și centrate pe pacient, în special pentru bolnavii cu boli netransmisibile.

Modele de asistență integrată pilotate în Republica Moldova se bazează pe abordarea integrată în prestarea serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență socială comunitară și permit acoperirea nevoilor populației datorită clasificării necesităților de suport, identificarea timpurie a factorilor de risc și monitorizarea sistematică a sănătății și bunăstării la nivel de comunitate.

Alături de Prof. Thomas Vogel din Bosnia și Herțegovina și Prof. Besim Nuri din Albania, experta proiectului în asistența integrată și asistență socială, Tatiana Dnestrean au subliniat că datorită coordonării și sincronizării intervențiilor, este îmbunătățită calitatea serviciilor acordate și este eficientizată utilizarea resurselor umane și financiare sectoriale în comunități.

Dezvoltarea și aplicarea asistenței comunitare integrate (ACI) este unul din cele 3 obiective ale Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției În Republica Moldova și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Autoritățile publice locale din raioanele pilot.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!