Moldova se orientează către integrarea serviciilor de sănătate și bunăstare

Moldova se orientează către integrarea serviciilor de sănătate și bunăstare, susțin practicienii și experții naționali și internaționali în domeniile asistenței medicale primare și sociale, de sănătate publică și ai administrației publice locale. Aceștia s-au întrunit online pe 30 iunie 2020 pentru a discuta despre primele progrese ale integrării serviciilor de sănătate și bunăstare în Republica Moldova. Ei au analizat experiența integrării serviciilor pentru pacienții cu boli cronice în trei raioane-țintă din țară, Orhei, Fălești și Ungheni și au completat-o cu elementele fundamentale ale asistenței integrate prezentate de experții Fundației Internaționale de Îngrijiri Integrate a Academiei Oxford și Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică. Experții internaționali au atras atenția asupra elementelor de succes ale îngrijirilor integrate care se bazează pe relații de încredere și țin de partajarea obiectivelor, responsabilităților și instruirea continuă.

„Viziunea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) asupra conceptului de integrare a serviciilor are la bază abordarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru îngrijirile integrate care plasează persoana cu nevoi și vulnerabilități în centrul rețelei de servicii, astfel încât prestatorii să se concentreze pe evaluarea necesităților persoanei și în dependență de acestea să-și coordoneze eforturile”, a menționat în cuvântul de salut Marina Golovaci, Secretara de Stat a MSMPS în domeniile de asistență medicală primară, de urgență și comunitară.

Proiectul „Viață sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției (SDC) și realizat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică (STPH) a inițiat integrarea serviciilor comunitare și testarea modelelor autohtone din ianuarie 2019 în trei raioane-țintă. „Elveția facilitează metodele inovatoare pentru a stabili un model de îngrijire integrat funcțional, eficient și centrat pe oameni și urmărește sinergia între toate proiectele finanțate în Moldova. Folosind resursele sectoriale existente și societatea civilă, serviciile sunt prestate de echipe multidisciplinare și sunt orientate pentru a răspunde nevoilor oamenilor cu boli cronice și alte vulnerabilități. Prin intermediul proiectului „Viață Sănătoasă” am fortificat baza tehnico-materială și consolidat capacitățile echipelor multidisciplinare comunitare”, afirmă Valeriu Sava, coordonator național Program Sănătate, Biroul de cooperare al Elveției.

În contextul situației de urgență sanitară impusă de noul tip de coronavirus care provoacă afecțiunea COVID-19, cele mai afectate persoane au fost cele cu boli netransmisibile (BNT) și vulnerabilități, exact cele care sunt vizate de serviciile integrate. „În aceste momente dificile cauzate de COVID-19, am fost inspirată să vad furnizorii de servicii din diferite sectoare care să se alăture eforturilor de a sprijini cât mai mulți pacienți cu BNT, persoane vulnerabile și familiile lor. MSMPS are leadershipul în acest domeniu complex al îngrijirilor integrate și alte țări caută să învețe și să disemineze experiențele Moldovei”, Helen Prytherch, directoarea Proiectului „Viață Sănătoasă”. Experta din Elveția a ținut să menționeze: „Nevoile trebuie să fie întotdeauna în centrul atenției, asta înseamnă că serviciile pe care le primesc oamenii trebuie să fie integrate, complementare, potrivite necesităților și opuse celor fragmentate și necoordonate”.

Recomandarea experților internaționali pentru intervenția multidisciplinară comunitară acordată acum în cele trei raioane-țintă este ca aceasta să fie centrată pe persoană în mod integrat, evitând suprapunerile de resurse și compensând lacunele sectoriale. „Îngrijirea integrată centrată pe oameni este un mijloc de a îmbunătăți rezultatele și a pune accentul pe persoană în ansamblu, în contextul familiei, comunității și a mediului social al acesteia. Pentru a realiza acest lucru, e nevoie de o schimbare a culturii în toate sectoarele de sănătate, social, educațional, comunitar către un sistem coordonat, bazat pe comunitate și condus de o echipă care soluționează holistic nevoile persoanei și ale populației în ansamblu”, Dr. Viktoria Stein, experta din Marea Britanie.

Consolidarea rezilienței și încurajarea autoîngrijirii sunt elementele esențiale ale abordării îngrijirilor integrate. Manfred Zahorka, expert din cadrul Institutului Elvețian Tropical și de Sănătate Publică a concluzionat: „Colaborarea diferitor profesioniști și servicii comunitare complementare reduce barierele de acces și aduce serviciile mai aproape de oameni. Sensibilizarea oamenilor pentru valorile sănătății personale și schimbarea de comportament lărgește orizontul de la tratamentul bolilor către serviciile de sănătate și bunăstare integrate, spre care se orientează Republica Moldova”.

Webinarul a inițiat discuțiile despre integrarea serviciilor ce urmează să fie continuate în cadrul unui atelier de lucru pentru stabilirea planului comun de implementare a serviciilor integrate de sănătate și bunăstare, în luna octombrie 2020.

Evenimentul online „Orientarea către integrarea serviciilor în Moldova” a fost găzduit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul activităților proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!