Realizările Proiectul „Viața sănătoasă” au fost prezentate la Congresul național al specialiștilor în domeniul sănătății publice și managementului sanitar

Proiectul „Viața sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT)” a susținut o sesiune de prezentare a realizărilor sale, în cadrul celui de-al VIII-lea Congres național al specialiștilor în domeniul sănătății publice și managementului sanitar cu genericul „O singură sănătate”. Sesiunea dedicată Proiectului „Viață Sănătoasă” a durat o oră în plenul forumului și s-a desfășurat în prima zi a Congresului, pe 24 octombrie 2019.

Manfred Zahorka, reprezentatul agenției de implementare a Proiectului „Viață Sănătoasă”, în deschiderea sesiunii, a prezentat delegaților forumului premisele, principiile și abordările Proiectului care se implementează în 10 raioane-pilot: Briceni, Edineț, Fălești, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan Vodă, Cahul, Taraclia și Vulcănești.

„Îmbătrânirea populației și creșterea incidenței BNT în rândurile populației adulte sunt provocările care afectează Republica Moldova tot mai mult. De aceea, Proiectul „Viață Sănătoasă”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică și-a propus să îmbunătățească starea sănătății și nivelul bunăstării populației Republicii Moldova în special în zonele rurale, prin reducerea poverii BNT.”

Lidera de Echipă, Ala Curteanu a adus la cunoștință audienței că echipa care întrunește experți naționali și elvețieni lucrează în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), Compania Națională de Asigurări în Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF),  Școala de Management în Sănătate Publică pentru populația din cele zece raioane-pilot. „Activitățile implementate timp de trei ani s-au bazat pe abordarea intersectorială și integrată a serviciilor, centrate pe necesitățile persoanelor.” Lidera de Echipă a arătat direcțiile de bază care țin de: Ameliorarea calității în asistența medicală primară pentru pacienții cu BNT; Pilotarea planurilor de integrare a serviciilor medico-sociale pentru pacienții cu BNT și nevoi speciale; Promovarea sănătății pentru prevenirea BNT; Mobilizarea comunității în scopul cunoașterii factorilor de risc ai BNT și schimbării comportamentului, inclusiv prin implicarea activă a administrației publice-locale în rezolvarea problemelor de sănătate a populației.

„Când vorbim de ameliorarea calității asistenței medicale primare a pacienților cu BNT ne referim, mai ales, la suportul practic pentru examinarea adultului în sala de triaj din instituțiile de asistență medicală primară”, a explicat Natalia Zarbailov, experta în sănătate publică a Proiectului. Este vorba de o colecție de protocoale clinice care vine în suportul procedurilor medicale efectuate de asistenta medicală conform traseului pacientului. Totodată, în cadrul Proiectului au fost elaborate trei ghiduri pentru pacienții care suferă de diabet zaharat tip 2, angină pectorală și hipertensiune arteriala.

În prezent, se lucrează asupra dezvoltării capacităților și abilităților de leadership, muncă în echipă și comunicare eficientă pentru implementarea Pachetul OMS privind Intervențiile Esențiale în cazul BNT pentru asistența medicală primară (Protocoalele PEN).

Despre inițierea procesului de creare și implementare a planurilor de integrare a serviciilor medico-sociale pentru pacienții cu BNT și necesități complexe a comunicat Tatiana Dnestrean, expertă în îngrijiri integrate. „Trei planuri de integrare la nivelul comunității au fost puse în aplicare în raioanele Fălești, Orhei și Ungheni. În aceste raioane, circa 50% din persoanele cu BNT identificate cu bunăstarea afectată au primit suportul necesar prin prestații și servicii medico-sociale.”

Echipele comunitare au fost instruite și dotate cu echipamente pentru a fi cât mai flexibile în identificarea timpurie a riscurilor, evaluarea comună și asistența în funcție de necesitățile persoanei.

Expertul în sănătate publică, Constantin Rîmiș a subliniat rolul comunicării eficiente intersectoriale pentru promovarea sănătății. „Am venit cu suport pentru MSMPS în evaluarea Consiliilor Raionale de Sănătate Publică pentru a îmbunătăți colaborarea actorilor la nivel local. Am acordat asistență ANSP și am implicat în activitate reprezentanți ai autorităților publice locale, sectoarelor sănătății, învățământului și celui social în dezvoltarea Profilurilor de Sănătate pentru fiecare raion-pilot.”

Colaborarea a permis ca în baza Profilurilor de Sănătate, echipele raionale  de sănătate publică, să elaboreze și realizeze 10 proiecte de promovare a sănătăți, susținute financiar de Proiect.  

„Mobilizarea comunitară este angajarea și motivarea oamenilor la nivel local pentru a acționa în vederea unei sănătăți mai bune și a bunăstării pentru întreaga comunitate și pentru fiecare în particular”, a subliniat Diana Berari, coordonatoarea comunitară a Proiectului. În activitățile de mobilizare comunitară în promovarea sănătății s-au implicat 20 de comunități pilot. Acestea au realizat 120 de seminare de educație pentru sănătate la care au participat circa 5 000 de persoane cu BNT.

În cadrul acestei direcții de activități a fost elaborat Programul de Autogestionare a bolilor cronice pentru pacienții cu BNT, care au fost instruiți de facilitatorii Proiectului pentru a-și dezvolta capacități și abilități noi de control al simptomelor cu care se confruntă zi de zi.

Vom menționa, cu suportul Proiectului „Viața sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică, a fost editată a patra ediție din anul curent a Revistei Științifice „Sănătate publică, economie și Management în Medicină”, dedicată Congresului. Publicația conține 200 de articole, materiale științifice care abordează subiectele forumului. Un compartiment al publicației este dedicat proiectelor de valoare mică pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale, finanțate în cadrul Proiectului „Viață Sănătoasă”.

Congresul național al specialiștilor în domeniul sănătății publice și managementului sanitar reunește circa 160 de delegați din Norvegia, Ungaria, România, Ucraina, Kazahstan şi Republica Moldova. Lucrările Forumului se desfășoară la Chișinău, până pe 25 octombrie 2019.

Evenimentul este organizat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de către Societatea Igieniştilor din Republica Moldova, Societatea Ştiinţifică a Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova, Societatea Savanților și Specialiștilor Managementul Sanitar din Republica Moldova şi Asociaţia Economie, Management și Psihologie în Medicină, în colaborare cu ANSP, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cel de-al VIII-lea Congres național al specialiștilor în domeniul sănătății publice și managementului sanitar cu genericul „O singură sănătate” este susținut de Biroul OMS din Republica Moldova și Proiectul „Viața sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!