Vezi care sunt realizările Proiectului „ Viață Sănătoasă” din Faza I de implementare și activitățile planificate pentru anul 1, Faza II

Realizările Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT)” din Faza I de implementare și activitățile planificate pentru anul 1, Faza II au fost prezentate în cadrul ședinței Comitetului de coordonare al proiectului, din 28 ianuarie 2021.

Principalele realizări și activități planificate ale proiectului au fost prezentate de către echipa proiectului împreună cu partenerii-cheie, pe fiecare dintre cele trei direcții de activitate :

Toate realizările proiectului din Faza I sunt prezentate în rezumatul Raportului privind implementarea fazei I (2016-2020) a proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” din Nota informativă REALIZĂRILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI „VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ: REDUCEREA POVERII BOLILOR NETRANSMISIBILE” DIN FAZA I DE IMPLEMENTARE (2016-2020). Vezi AICI varianta în limba engleză.

Principalele activități ale proiectului pentru anul 1, Faza II (2021-2024) per fiecare direcție sunt:

Sănătatea publică și promovarea sănătății

 1. Susținerea Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea și implementarea aspectelor prioritare ale proiectului Programului național de prevenire și control al BNT (aa. 2021-2025);
 2. Oferirea suportului în sporirea funcționalității Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică
 3. Operaționalizarea Profilurilor de sănătate și fortificarea capacităților de planificare a activităților de sănătate publică bazate pe evidențe;
 4. Susținerea implementării celor mai eficiente intervenții de sănătate publică („best buys”)  în colaborare cu Biroul de țară al OMS, în special -  îmbunătățirea măsurilor de control al hipertensiunii arteriale / BCV și controlul tutunului, ca factori cu cel mai înalt risc atribuibil pentru mortalitatea prin BNT în Republica Moldova;
 5. Susținerea procesului de consolidare a capacităților specialiștilor în domeniul promovării sănătății;
 6. Consolidarea continuă a capacităților instituționale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în promovarea sănătății.

Integrarea serviciilor și îmbunătățirea calității în asistența medicală primară (AMP)

 1. Promovarea aprobării ordinului privind asistentul medical comunitar, dezvoltarea modulului digital și lansarea cursului de specializare în asistența medicală comunitară;
 2. Crearea unei viziuni asupra asistenței integrate;
 3. Extinderea asistenței comunitare integrate în 7 raioane, folosind modelele dezvoltate în primele  3 raioane-țintă din Faza I;
 4. Facilitarea formării inițiale și continue cu privire la Asistența Integrată, rolurile și responsabilitățile cheie, în special pentru asistentul medical comunitar și asistentul social comunitar;
 5. Facilitarea implementării continue a Pachetului de intervenții esențiale în BNT (Protocol standardizat PEN nr. 1 și PEN nr. 2) pentru managementul integrat al BNT;
 6. Revizuirea sistemului intern de management al calității serviciilor AMP cu identificarea ariilor de intervenție pentru optimizare.

Educația pentru sănătate și schimbare de comportament

 1. Consolidarea capacităților administrației publice locale (APL) de aplicare a abordărilor OMS Sănătate  în toate politicile, Comunități Sănătoase, Îngrijiri Integrate;
 2. Facilitarea creării coalițiilor societății civile cu APL, susținerea Planurilor de acțiuni multisectoriale în domeniul sănătății printr-un program de granturi mici;
 3. Instituționalizarea seminarelor de Educație pentru sănătate în infrastructura națională de instruire și facilitarea livrării acestora de către prestatorii locali de sănătate;
 4. Extinderea intervențiilor Programului de autogestionare a bolilor cronice cu instituționalizarea acestuia.

Ședința Comitetului de coordonare al proiectului a fost precedată de un șir de evenimente de planificare și consultare cu partenerii a Planului de lucru al Proiectului în anul 1.

Evenimentul a întrunit reprezentanții partenerilor-cheie ai proiectului și ai Biroului de cooperare al Elveției, finanțatorul proiectului. 

Reamintim, în anul 1 din Faza II, cele trei direcții de activitate ale proiectului vor fi extinse în 10 raioane vecine ale raioanelor-țintă din Faza I : Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Florești, Strășeni, Glodeni, Telenești. Pe direcția de integrare a serviciilor comunitar, proiectul va lucra în 7 raioane-țintă din Faza I (Cahul, Taraclia, Vulcănești, Ștefan Vodă, Criuleni, Edineț, Briceni).

Proiectul „ Viață Sănătoasă” contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special în zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova.  Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și este realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică.

 

Descarcă materialul-1


Categorii de noutăți
  Nu am găsit nimic!