87 de asistente superioare din zece raioane-țintă ale Proiectului „Viață Sănătoasă” vor prelua implementarea protocoalelor PEN

87 de asistente superioare din zece raioane-țintă ale Proiectului „Viață Sănătoasă” au învățat cum să aplice pachetul de intervenții esențiale în bolile netransmisibile (PEN) ca instrument al calității în îngrijirile pacienților cu boli cronice acordate în instituțiile medicale primare din care fac parte. Ele s-au întrunit în cadrul Atelierului de instruire în implementarea pachetului de intervenții esențiale în bolile netransmisibile (PEN) pentru a-și fortifica competențele și capacitățile în monitorizarea procesului de implementare a PEN-urilor. Evenimentul solicitat de Asociația de Nursing din Republica Moldova este primul din activitățile Asociației în anul 2020, declarat de OMS ca an internațional al nurselor și moașelor.

„Asistentele medicale, nursele sunt coloana vertebrală a fiecărui sistem de sănătate și suntem mulțumitori că Proiectul „Viață Sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției, care în acest an împlinește 20 de ani de activitate în țara noastră, susține eforturile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de implicare și angajament al asistenților medicali de a asigura acoperirea universală cu servicii medicale a populației”, a declarat Tatiana Zatic, Șefa Direcției politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare a MSMPS.

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” susține Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale în implementarea a două protocoale clinice standardizate pentru medicii de familie PEN, care au înlocuit cinci protocoale medicale anterioare. Noile protocoale PEN au fost preluate acum un an de Proiect de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Atelierul pentru asistentele medicale superioare este unul din șirul de activități de instruire în PEN susținute de Proiect și vine să fortifice capabilitățile asistentelor medicale superioare pentru dezvoltarea profesională și instruirea în cascadă la locul de muncă a procesului de implementare a PEN.

„În contextul anului internațional al nurselor și moașelor declarat de OMS și în numele echipei experților și formatorilor naționali în PEN ai OMS, vă solicităm nu doar să ascultați, ci și să participați în procesul de instruire al Atelierului, ca să fiți capabile să prezentați colegilor conținutul și prevederile PEN”, a fost îndemnul la început de Atelier al Profesorului Ghenadie Curocichin, Coordonator Național PEN.

„Instruirea continuă în examinarea medicală corectă a persoanelor, înseamnă implementarea PEN-urilor și asigurarea calității serviciilor medicale primare. PEN este un instrument care permite asistentelor medicale superioare să monitorizeze progresul instituției în implementare și depinde foarte mult de calitatea activității personalului medical mediu”, a susținut Ala Curteanu, Lidera de Proiect „Viață Sănătoasă”.

Lidera de Proiect a ținut să comunice că multiplele activități în comun cu Asociația de Nursing din Republica Moldova, între care dotarea cu echipamente de bază a sălilor de triaj, implementarea în practică a materialelor informative pentru educația pacienților elaborate de Proiect, dezvoltarea Suportului pentru examinarea pacientului adult în sala de triaj, sunt dovada unei colaborări continue. Instrumentele cu care sunt asigurate instituțiile medicale din raioanele-țintă au scopul de a aplica și instituționaliza bunele practici în îngrijirea medicală. Acest proces durează, și nu poate avea loc decât prin instruire continuă, activitate susținută de Proiect.

De instruiri în PEN în activitățile Proiectului au beneficiat până la 40% din asistentele medicale, care nemijlocit sunt implicate în examinarea pacienților în sălile de triaj.

Natalia Zarbailov, Experta în Sănătate Publică a Proiectului „Viață Sănătoasă”: „Ne așteptăm ca asistentele medicale superioare din instituțiile medicale primare ale raioanelor-țintă, după acest atelier, împreună cu formatorii locali în PEN să facă instruiri în cascadă pentru toate asistentele medicale din instituție. Scopul fiind crearea deprinderilor la locul de muncă conform metodologiei corecte. Totodată, cunoscând conținutul și prevederile PEN, asistentele superioare vor avea mai multe capacități să monitorizeze calitatea serviciilor prestate pacienților”.

Protocoalele adaptate ale OMS, PEN nr. 1 și PEN nr. 2 pentru medici de familie sunt un instrument al calității îngrijirii pacienților cu boli netransmisibile. La această etapă, ele sunt în proces de implementare în zece raioane-țintă ale Proiectului „Viață Sănătoasă”.

„Asistentele medicale sunt cele care au un rol esențial în promovarea sănătății, prevenirea bolilor, tratamentul și îngrijirea pacientului, de aceea colaborarea noastră cu Proiectul este și va fi de durată. Noi reprezentăm mai mut de jumătate din numărul total al lucrătorilor din domeniul sănătății, iar în contextul lipsei în multe localități rurale a medicilor de familie, asistenta medicală are nevoie să i se delege activități de conducere. Implementarea PEN-urilor, este o oportunitate de a schimba accentul de la rolul de executor al manoperelor și scrierii de rapoarte, la cel de a asigura și gestiona personal îngrijirea și tratamentul persoanelor cu boli netransmisibile”, a subliniat în cadrul Atelierului Elena Stempovscaia, președinta Asociației de Nursing din Republica Moldova.

La sfârșitul instruirii de o zi, cele 87 de asistente medicale superioare au primit prezentările pentru instruirile în cascadă și tot setul de materiale didactice aferente PEN, elaborate de către experții și formatorii naționali PEN ai Proiectului „Viață Sănătoasă”.

În contextul anului 2020, declarat de OMS ca an internațional al nurselor și moașelor, echipa Proiectului, ai experților și formatorilor naționali în PEN, le-a urat asistentelor medicale să dețină și să pună în practică cele trei competențe în oferirea serviciilor medicale: accesibilitate, abilitate, afabilitate (n.r. cordialitate).

Atelierul de instruire în implementarea pachetului de intervenții esențiale în bolile netransmisibile pentru 87 de asistenți superiori, este organizat de Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, în parteneriat cu Asociația de Nursing din Republica Moldova. Elveția este cel mai mare donator bilateral de granturi în sectorul de Sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!