Asistentele medicale comunitare din 7 raioane. Cine sunt? Ce rol au?

Asistente medicale comunitare din 7 raioane-pilot[1] ale Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” (Cahul, Ștefan-Vodă, Criuleni, Briceni, Edineț, Taraclia, Vulcănești) și-au format abilitățile practice de realizare a rolurilor și responsabilităților sale în acordarea serviciilor în mod integrat la nivel de comunitate, un concept nou pentru Republica Moldova[2].

În perioada 20-28 aprilie 2021, cele 232 de asistente medicale comunitare din 7 raioane-pilot au învățat cum să aplice abordările integrate în asistența și îngrijirea de durată a persoanelor cu boli netransmisibile. Formarea asistentelor medicale comunitare contribuie la înțelegerea rolului pe care îl au în identificarea riscurilor în sănătate, realizarea activităților de prevenire și în asistența persoanelor vulnerabile.

Asistentele medicale comunitare sunt parte a echipei medicului de familie și au responsabilități de membri ai echipelor intersectoriale comunitare. În calitatea lor de membri ale echipei medicului de familie, asistentele medicale comunitare au rolul de a fi educatori și promotori comunitari în sănătate, încurajând și sprijinind modele și stiluri sănătoase de viață. De asemenea, ele au rolul de a fi antrenori în autogestionarea bolilor, adică de a ghida și susține pacientul în combaterea și managementul bolilor.

Pe de altă parte, în calitatea lor de membre ale echipelor intersectoriale comunitare, au rolul de a fi facilitatori pentru actorii locali, de a informa furnizorii de servicii medicale, sociale, autoritățile locale despre nevoile comunității și ale oamenilor pe care îi ajută să acceseze și să obțină serviciile necesare.

„Cu cât asistentele medicale comunitare sunt mai bine pregătite, cu atât mai mult capătă încrederea și respectul din partea beneficiarilor direcți, ale autorităților centrale și locale și ale celorlalți furnizori de servicii, dar și a societății civile”, susține Dr. Luminița Marcu, expertă internațională în asistența medicală comunitară și prestarea serviciilor integrate.

Formarea asistentelor medicale comunitare din cele 7 raioane-pilot a fost realizată de către rețeaua de 14 formatori naționali, pregătită în perioada 13-14 aprilie 2021, cu suportul Dr. Luminița Marcu. Marcu urmează să ofere susținerea sa în procesul de implementare a asistenței integrate prin supervizarea directă în comun cu 14 formatori naționali a activității celor 232 de asistente medicale comunitare.

Proiectul „Viață Sănătoasă” va continua să sprijine transpunerea reformelor de la nivel național la nivel local și să asiste actorii locali în consolidarea asistenței medicale primare, cu accent pe consolidarea rolului de asistent medical comunitar și prestarea asistenței integrate, în strânsă colaborare cu sectorul social, autoritatea publică locală și alte domenii relevante.

Implementarea asistenței integrate asigură accesul celor mai vulnerabile grupuri de persoane cu boli cronice și nevoi multiple la suportul și serviciile necesare. Acesta este unul din obiectivele principale ale proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.

 

1. Cele 7 raioane-pilot urmează să inițieze implementarea modelor de asistență integrată în anul curent, cu suportul Proiectului.

[2] Asistența integrată a serviciilor medicale și sociale este centrată pe necesitățile omului și a comunității. Aceasta presupune ca serviciile medicale, sociale, ale primăriilor și societății civile din comunități să fie conectate între ele prin prevenirea activă a sănătății și implicit a bunăstării oamenilor.

Descarcă materialul-1


Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!