Atelier de instruire pentru îmbunătățirea asistenței medicale comunitare în Chișinău și Bălți

Consolidarea abilităților profesionale pentru un impact mai mare în comunitate

În data de 25 iunie 2024, managerii din asistența medicală primară, medicii de familie, asistenții medicali de familie și asistenții medicali comunitari (AMC) din municipiul Chișinău și Bălți, inclusiv comunitățile adiacente (Băcioi, Cruzești, Stăuceni, Trușeni și Sadovoe), au participat la atelierul „Consolidarea abilităților practice ale asistenților medicali comunitari”. Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea resurselor și capacităților interne în AMC pentru a oferi servicii medicale și sociale integrate, centrate pe necesitățile comunității, în special ale persoanelor vulnerabile.

Îmbunătățirea proceselor de organizare a AMC

În cadrul atelierului, 31 de practicieni au fost instruiți în tehnici și metode moderne pentru organizarea eficientă a activităților de asistență medicală comunitară. Participanții au învățat cum să elaboreze și să implementeze planuri de intervenție bazate pe profilul teritorial de sănătate, care include o serie de indicatori vitali pentru evaluarea stării de sănătate a populației.

Rolul crucial al asistentului medical comunitar

Maria Muntean, formatoare națională în AMC și profesor în nursing comunitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a subliniat importanța dublă a rolului asistentului medical comunitar. „AMC-istul face parte din echipa medicului de familie și echipa multidisciplinară comunitară. Este specialistul calificat care deține competențe pentru realizarea activităților orientate spre comunitate,” a explicat aceasta.

Promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor

Asistentul medical comunitar facilitează accesul la servicii medicale și sociale, contribuind la promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și îmbunătățirea bunăstării populației. Aceste activități sunt esențiale pentru menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor, în special a celor cu vulnerabilități.

Sprijin internațional și reglementări naționale

Proiectul moldo-elvețian „Viață Sănătoasă” sprijină procesul de îmbunătățire a asistenței medicale comunitare și formarea profesională a AMC-iștilor. „Îmbunătățirea proceselor de organizare a asistenței medicale comunitare și de formare profesională a AMC-iștilor este un imperativ pentru furnizarea de servicii integrate, centrate pe nevoile beneficiarilor, în comunitate, adică la locul de trai,” a afirmat Octavian Pascaru, expertul proiectului în AMC.

Organizarea activității asistenților medicali comunitari în Republica Moldova este reglementată de Ordinul nr. 157 al Ministerului Sănătății. Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova susține acest proces, fiind unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al țării.

Atelierul din 25 iunie reprezintă un pas important în consolidarea asistenței medicale comunitare în Chișinău și Bălți. Prin dezvoltarea abilităților profesionale și îmbunătățirea proceselor organizatorice, asistenții medicali comunitari vor putea oferi servicii mai eficiente și centrate pe nevoile comunității, contribuind astfel la creșterea calității vieții și bunăstării populației.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!