Cahul are un Grup managerial De la Egal la Egal pentru implementarea Protocoalelor PEN nr.1 și PEN nr.2

Cahul este primul raion-pilot care are un Grup managerial De la Egal la Egal pentru implementarea Pachetului de intervenții esențiale în managementul integrat al hipertensiunii și diabetului zaharat la nivel de asistență medicală primară (Protocoalele adaptate ale OMS PEN nr.1 și PEN nr.2). Grupul managerial de lucru De la Egal la Egal din Cahul a fost creat în cadrul unui atelier de lucru, pe 30 octombrie 2019, realizat cu suportul Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

Crearea Grupul managerial de lucru De la Egal la Egal, la Cahul a fost posibilă după ce pe 23 octombrie managerii, medicii de familie și asistenții medicali au discutat problemele și soluțiile depistate din procesul de autoevaluare a implementării Protocoalelor PEN. Ulterior, ei au avut o săptămână la dispoziție pentru a elabora un Plan instituțional de îmbunătățire a procesului de implementare a Protocoalelor PEN.

Atelierul de lucru din 30 octombrie a început cu prezentarea Planurilor instituționale de îmbunătățire a procesului de implementare a Protocoalelor PEN. Primul care a prezentat Planul instituțional a fost Alexandru Hagioglo, managerul Centrului de Sănătate Cahul, gazda evenimentului. El a notat suportul Proiectului în facilitarea implementării Protocoalelor PEN. „Am luat decizia de a crea o sală nouă de triaj pentru pacienți și vom revizui asigurarea și dotarea Centrul de Sănătate cu echipament pentru implementarea Protocoalelor PEN. Acum, suntem în proces de dezvoltare a instrumentelor de management pentru monitorizarea și evaluarea calității serviciilor medicale, inclusiv și a auditului medical intern ”.

Cahul este primul raion-pilot din cele zece ale Proiectului „Viață Sănătoasă”, unde au fost instruite în implementarea Protocoalelor PEN echipele medicilor de familie și managerii Centrelor de Sănătate. Vom nota, în raioanele-pilot Fălești și Ștefan-Vodă, la inițiativa Echipei naționale PEN, sub conducerea profesorului universitar Ghenadie Curocichin, cu suportul Proiectului „Viață Sănătoasă”, în perioada august – septembrie 2019, au fost efectuate vizite de monitorizare a implementării Protocoalelor adaptate ale OMS PEN nr.1 și PEN nr.2., și ca urmare, au avut loc două ateliere pentru elaborarea Planurilor instituționale de îmbunătățire a procesului de implementare a Protocoalelor PEN.

Natalia Zarbailov, experta în sănătate publică a Proiectului „Viață Sănătoasă”: „Pentru a institui un sistem de monitorizare și îmbunătățire continuă a calității serviciilor medicale primare prestate populației, am mers mai departe în fortificarea capacităților de leadership, muncă în echipă și comunicare, creând pentru prima dată la Cahul, primul Grup managerial De la Egal la Egal.”

Grupul De la Egal la Egal este un instrument de management al calității care presupune reflecția continuă, sistematică și critică de către grupurile de manageri, medici de familie sau de asistenți medicali asupra performanțelor și problemelor proprii sau ale colegilor, folosind discuțiile cu prezentări tematice, planificate din timp, între ei sau invitarea altor specialiști.

Angela Anisei, expertă în calitate și formatoare națională în PEN a Proiectului „Viață Sănătoasă”: „Crearea grupului managerial de monitorizare și evaluare la nivel local De la Egal la Egal înseamnă să dezvoltăm cultura de a presta servicii medicale de calitate, prin monitorizarea continuă și îmbunătățire. Conștientizarea că această practică este continuă, înseamnă să fim motivați profesional să răspundem nevoilor populației de a avea servicii de calitate”.

Angela Tomacinschi, experta în medicina de familie a Proiectului „Viață Sănătoasă”: „În urma celor două ateliere de lucru din 23 și 30 octombrie de la Cahul, colegii din Centrele de Sănătate au conștientizat că au neajunsuri, dar și potențial comun în implementarea PEN, la nivel de raion. Grupurile locale De la Egal la Egal pe care le-am propus să fie create, câte unul pentru manageri, medici de familie și asistenți medicali vor facilita evaluarea în spirit de colaborare intre instituții, fără instrumente punitive”.

Grupul managerial De la Egal la Egal, la Cahul întrunește 12 manageri ai Centrelor de Sănătate publice și private. Prima întrunire a Grupului managerial va avea loc pe 26 noiembrie 2019, la Centrul de Sănătate Moscovei. Tema selectată pentru discuție în grup este „Cooperarea între asistența medicală primară, urgentă, spitalicească și specializată de ambulatoriu din raionul Cahul”. Facilitatorul Grupului managerial va fi Radu Cernei, gazda evenimentului și co-facilitator, Angela Anisei, expertă a Proiectului „Viață Sănătoasă”. Primi prezentatori ai întrunirii vor fi managerii locali și Angela Tomacinschi, expertă a Proiectului „Viață Sănătoasă”.

Realizarea exercițiului de fortificare a calității serviciilor medicale primare de la Cahul a fost posibilă datorită suportului Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!