Conceptul de asistență comunitară integrată și modelele pilotate în Republica Moldova au fost prezentate la Conferința Internațională în Asistența Integrată, 2023

Conceptul de asistență comunitară integrată și modelele pilotate în Republica Moldova pentru depășirea consecințelor cumulative ale crizelor, inclusiv susținerea refugiaților au fost prezentate la Conferința Internațională în Asistența Integrată, 2023, de la Antwerp, Belgia.

În perioada 22 – 24 mai 2023, doi experți în asistența integrată, asistență socială și asistența medicală primă ai proiectului moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” au diseminat comunității științifice și practicienilor experiența și rezultatele țării noastre în asistența comunitară integrată.

Modele de asistență comunitară integrată pilotate se bazează pe principiul de colaborare între sectoare și au ca scop eliminarea treptată a discrepanțelor, vulnerabilităților și accesului limitat la serviciile medicale și sociale pentru persoanele cu boli cronice și vulnerabilități.

În anul 2022, datorită aplicării modelelor în 20 de comunități din 10 raioane ale Republicii Moldova, 8 464 de persoane cu boli netransmisibile (BNT) au fost implicați în activități de prevenire și control a BNT. În cazul a circa 77% de persoane cu bunăstarea afectată a fost realizată evaluarea nevoilor de către echipa comunitară, ca rezultat 15% dintre acestea erau persoane cu vulnerabilități și nevoi complexe care au beneficiat de servicii medicale și sociale prestate în mod integrat și coordonat. De remarcat, 5% din toate cazurile au fost persoane refugiate, preponderent vârstnice cu BNT, găzduite în comunități.    

„Implicarea tuturor sectoarelor din comunități și participarea activă a acestora la toate etapele, începând de la stabilirea nevoilor, planificarea și realizarea acțiunilor până la monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute în comun, sunt elementele care stau la baza tuturor inițiativelor de integrare”, a subliniat Tatiana Dnestrean, experta proiectului, în cadrul forumului internațional.

„Rolul de coordonare în abordarea integrată a prestării serviciilor de asistență medicală și socială la nivel comunitar le revine autorităților publice locale, care au puterea de a eficientiza utilizarea resurselor umane și financiare în comunități”, a punctat Octavian Pascaru, expertul proiectului, la Conferință.

Experții proiectului au subliniat importanța imperioasă de a asigura durabilitatea modelelor de asistență integrată în sectoarele medical și social pentru a gestiona consecințele cumulative ale crizelor cu care se confruntă țara noastră.  

Dezvoltarea și implementarea asistenței comunitare integrate este un obiectiv important al Ministerului Sănătății și a partenerilor naționali, și este facilitat de proiectul moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, realizat de Institutul Elveției de Boli Tropicale și de Sănătate Publică și susținut de Guvernul Elveției. Elveția este unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical din Republica Moldova.

 Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!