Continuă sprijinul acordat Ministerului Sănătății în consolidarea capacităților și abilităților profesionale ale asistenților medicali comunitari

Proiectul moldo-elvețian „Viață sănătoasă” continuă să sprijine Ministerul Sănătății în consolidarea capacităților și abilităților profesionale ale asistenților medicali comunitari, asigurând formarea inițială și continuă a acestora.

Formarea profesională a asistenților medicali comunitari conform rigorilor Organizației Mondiale a Sănătăți este un imperativ pentru furnizarea de servicii integrate, centrate pe nevoile beneficiarilor, în comunitate, la locul de trai.

Asistentul medical comunitar este parte a echipei medicului de familie și este veriga de legătură în cadrul unei echipe multidisciplinare locale pentru furnizarea serviciilor de asistență și îngrijiri medicale centrate pe necesitățile persoanelor și familiilor cu boli cronice și vulnerabilități.

Pentru a asigura procesul de instruire al asistenților medicali comunitari, zece profesori ai Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”  (CEMF) au beneficiat de un curs de formare și instruire în acest domeniu conform modelelor europene consacrate, la București, la începutului lunii curente. Cursul din patru module a oferit suport teoretic și metodic, iar cunoștințele noi au putut fi practicate în comunitățile Luncavița și Rachelu din județul Tulcea, România.

Ca urmare a formării, cadrele didactice ale CEMF Farmacie „Raisa Pacalo” vor avea capacitățile necesare pentru elaborarea pachetului educațional de formare inițială și continuă a specialiștilor în domeniul asistenței medicale comunitare și a serviciilor comunitare integrate conform condițiilor și necesităților reale ale Republicii Moldova racordat la acquis-ul comunitar.

Reamintim, din anul 2020, Republica Moldova are o rețea de formatori naționali în asistența medicală comunitară, un număr de 20 de persoane, care lucrează în teren pentru consolidarea capacităților și abilităților asistenților medicali comunitari și echipelor multidisciplinare locale.

Consolidarea asistenței medicale comunitare în contextul integrării serviciilor la nivel comunitar este susținut de Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova. Elveția este cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!