De azi începe studiul final de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației și pacienților cu boli netransmisibile (KAP 2020)

Din 17 august 2020 începe Studiul final de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației și pacienților cu boli netransmisibile în prevenirea factorilor de risc comportamentali (Knowledge, Attitudes, Practices - KAP 2020). Studiul va evalua intervențiile de promovare a sănătății și prevenire a bolilor ale Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” la finele fazei întâi, abordând în special, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, boala cardiacă ischemică și factorii comportamentali de risc ai acestora. Aceste afecțiuni sunt cauza morbidității și mortalității înalte atât în rândul bărbaților cât și a femeilor din țara noastră.

KAP 2020 se va concentra pe 10 subiecte, în special pe modelele de activitate fizică, obiceiuri alimentare, consum de tutun, alcool, nivelul de acces și solicitare a serviciilor de asistență medicală primară, respectarea drepturilor pacientului, comunicarea și promovarea sănătății la nivel de medicină de familie și comunitate. Studiul va identifica diferențele în prevalența factorilor de risc pe sexe, grupuri de vârstă și zonă de reședință (rural/urban).

„Datorită informațiilor care vor fi colectate, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) va avea evidențe privind implementarea Strategiei de control și prevenire a bolilor netransmisibile (BNT), precum și Programului Național de promovare a sănătății la nivel de comunitate și medicină de familie, inclusiv de oferire a informațiilor și serviciilor pentru o viață sănătoasă și de apreciere a satisfacției populației privind calitatea serviciilor acordate populației. De asemenea, evidențele KAP 2020 vor fi utilizate la elaborarea noii Strategii de dezvoltare a sistemului de sănătate, pentru capitolul de sănătate publică și a noului Program Național de prevenire și control al BNT”, Daniela Demișcan, șefa Direcției politici în domeniul sănătății publice a MSMPS.

Studiul final de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației și pacienților cu boli netransmisibile este precedat de studiul inițial de evaluare (KAP 2017). Constatările și recomandările studiului KAP 2017 au stat la baza mai multor politici și acte regulatorii ale MSMPS și Agenției Naționale de Sănătate Publică, dar și a intervențiilor Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

„Proiectul urmărește continuu implementarea intervențiilor de promovare a sănătății pe care le susține. Este vorba de buna guvernare pentru sănătate, alfabetizarea populației și crearea comunităților sănătoase la nivel de raion și comunitate prin încurajarea oamenilor de a-și asuma responsabilitatea pentru propria sănătate și de a-și spori calitatea vieții, prevenind cauzelor bolilor cronice și nu prin tratament. Astfel, unul dintre obiectivele KAP 2020 este colectarea datelor finale pentru a determina contribuția Proiectului în schimbarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației privind BNT și factorii de risc ai acestora”, Ala Curteanu, lidera Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

KAP 2020 va furniza date despre nivelul de cunoștințe generale, atitudini și va analiza practicile și comportamentele pentru fiecare din cele 3 boli netransmisibile incluse în studiu și fiecare din cele 10 subiectele de cercetare, profilul demografic al utilizatorilor și neutilizatorilor serviciilor de asistență medicală.

Studiul KAP 2020 va fi realizat în 20 de raioane ale Republicii Moldova, pe un eșantion de 940 de persoane cu vârsta între 18-69 de ani. Studiul KAP 2020 este un studiu populațional și este realizat la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în perioada 17 august – 04 septembrie 2020. Sondajul va fi repetat la finele fazei a doua de implementare a Proiectului.

KAP 2020 este o activitate de susținere a autorităților naționale în crearea unui cadru de politici favorabil pentru managementul descentralizat și integrat al BNT susținută de Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!