Despre calitatea actului medical, la o pauză de cafea cu Xavier Bosch-Capblanch

La început de iunie, sistemul autohton de sănătate a avut posibilitatea să discute unul din cele mai complexe concepte ale actului medical – calitatea. 65 de manageri și medici de familie au analizat subiectul la atelierul „Concepte și abordări privind calitatea îngrijirii în asistența medicală primară” furnizat de expertul elvețian în calitatea asistenței medicale de la Institutul Elvețian de Boli Tropicale și Sănătate Publică, Xavier Bosch-Capblanch. Și pentru că schimbul de viziuni și percepții a lăsat loc pentru încă o serie de ateliere în calitate planificate pentru toamna curentă, l-am rugat pe Xavier să mențină flacăra vie a interesului stârnit, răspunzând la câteva întrebări.

Vă invităm să redescoperiți universul calității, cât sunteți la o pauză cafea, alături de Xavier Bosch-Capblanch, expert elvețian în calitatea asistenței medicale.

Proiect ViațaSan: Ce este calitatea în asistența medicală?

Xavier Bosch-Capblanch: În zilele noastre, fiecare din noi am ajuns să percepem calitatea ca fiind parte a actului medical. Odată antrenați în activitățile de asistență medicală, le aplicăm în practică la un anume nivel al calității. Fiecare din noi tinde sau ar trebui să tindă să obțină cea mai bună calitate, reieșind din resursele de care dispune. Deci, calitatea nu este componenta „opțională” sau „complementară” activității noastre. Vorbind de calitatea în asistența medicală, ar trebui să ținem cont de dovezile ce conectează „calitatea joasă a serviciilor medicale” cu mortalitatea. Dovezile furnizează concluzii evidente pentru includerea calității în toate activitățile pe care le întreprindem în procesele de presare a serviciilor medicale. Totodată, conexiunea între calitatea joasă a serviciilor prestate și decesele survenite nu pare a fi la suprafață, deoarece încă mai avem tendința de a NU măsura și NU analiza eșecurile proprii și a NU le racorda la consecințele pe care le generează. Din tezele expuse, am putea deduce o definiție simplă și utilă - calitatea este parte integră a oricărui sistem modern de asistență medicală.

Proiect ViațaSan: Cum putem îmbunătăți calitatea în asistența medicală primară?

Xavier Bosch-Capblanch: Singura modalitate de a îmbunătăți calitatea este să faci „mai mult” din ceea ce funcționează bine și să faci „mai puțin” din ceea ce nu funcționează sau dăunează. Intervențiile pentru îmbunătățirea calității trebuie să se bazeze pe dovezi robuste, în același mod în care avem nevoie de dovezi robuste pentru a recomanda un medicament sau un vaccin. Multe intervenții par să funcționeze, dar atunci când le analizăm efectele, nu mai susținem această impresie.

Gândiți-vă, de exemplu, la anumite intervenții de finanțare în sănătate care par foarte rezonabile, dar care riscă să lase persoanele cu vulnerabilități fără acces la servicii. De exemplu, în unele state, co-plățile pentru serviciile de sănătate au crescut finanțarea pentru asistența medicală, dar au devenit și o barieră pentru pacienți de a accesa serviciile medicale.

Intervențiile de îmbunătățire a calității pot fi elaborate la orice nivel. Bunăoară, la nivel central, una din numeroasele intervenții ar putea fi elaborarea ghidurilor clinice, iar la nivel comunitar - aplicarea mecanismului de evaluare a satisfacției pacientului. Ca aceste intervenții să funcționeze este primordial și esențial angajamentul managerilor și al politicienilor de nivel înalt de a sprijini calitatea în asistența medicală.

Proiect ViațaSan: Care sunt principiile de bază ale calității în asistența medicală primară?

Xavier Bosch-Capblanch: Sunt patru principii de bază. (1) Fiecare țară trebuie să vină cu propria sa definiție a calității, adaptată la contextul realității. Principiul „O mărime se potrivește tuturor” nu funcționează pentru calitate. (2) Definiția trebuie concretizată prin dimensiuni, de exemplu: acces, acceptabilitate, ușurință în utilizare (user-friendliness), eficacitate etc. Acestea sunt dimensiunile pe care le putem măsura pentru a evalua calitatea. (3) Realizarea calității presupune abordarea în mod egal a actanților sistemului de sănătate: factorii de decizie (actorii politici), cei care plătesc serviciile (companiile de asigurări), furnizorii de servicii medicale (publice și private) și pacienții (beneficiarii). Este imperios ca serviciile de sănătate să fie centrate pe pacient! (4) Calitatea trebuie să se bazeze pe cele mai bune dovezi disponibile. Nu este vorba de a „inventa” lucruri sau de a face lucruri care doar par a fi „ok”. Trebuie să avem cea mai serioasă atitudine în privința calității, deoarece neglijarea ei, fie chiar și parțială, poate duce la decese.

Proiect ViațaSan: Ați vizitat unele Centre de Sănătate din Republica Moldova și ați discutat cu medicii și asistenții care influențează calitatea în instituție, care este prima impresie despre nivelul calității?

Xavier Bosch-Capblanch: Nu pot avea o opinie formulată despre calitatea asistenței medicale primare din Moldova, deoarece experiența mea este încă foarte limitată. Ceea ce am văzut au fost oameni angajați în ceea ce fac, cu multe cunoștințe și idei de la care poți învăța și care au făcut progrese în meserie, după cum se vede din evoluția indicatorilor naționali de sănătate din ultimii ani.

Am avut privilegiul de a împărtăși experiența mea și de a afla despre experiența Republicii Moldova de la medicii de familie, de la personalul care lucrează pe poziții manageriale și de la cei care sunt responsabili de elaborarea politicilor, dar și de la personalul proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, în special de la Ala Curteanu și Natalia Zarbailov.

Am toată recunoștința pentru fiecare participant al atelierului furnizat de mine la Chișinău și, inclusiv, pe această cale vin să le urez succes în toate și în aplicarea principiilor și abordărilor calității în activitățile zilnice.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!