Este instruită prima rețea de formatori în consolidarea capacității și abilităților asistenților medicali comunitari și echipelor comunitare

Prima rețea de formatori în consolidarea capacității și abilităților asistenților medicali comunitari și echipelor comunitare a fost instruită în cadrul activității de consolidare a asistenței medicale comunitare (AMC) și în contextul integrării serviciilor la nivel comunitar a Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Atelierul de lucru a întrunit zece formatori și supervizori pentru echipele comunitare din trei raioane-țintă ale Proiect: Orhei, Fălești, Ungheni. Evenimentul a avut loc în perioada 12 – 14 februarie 2020.

Instruirea a fost realizată de către două experte internaționale în asistența medicală comunitară, Luminița Marcu și Luminița Andrabulea. Aceasta este una din activitățile-cheie în atingerea obiectivului Proiectului de a consolida asistența medicală comunitară în contextul integrării serviciilor la nivel comunitar.

Prezentă la eveniment, Tatiana Zatîc, șefa Direcției Politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare a menționat:  „Schimbările demografice, rata înaltă a bolilor netransmisibile și consecințele socio-economice ale acestora impun necesitatea ajustării sistemului de asistență medicală primară și revizuirii rolurilor în interiorul echipei. În acest context este în proces de elaborare cadrul normativ pentru asistenta medicală comunitară”. 

În context, Ala Curteanu, Lidera de Proiect a ținut să sublinieze, „Consolidarea asistenței medicale comunitare în contextul integrării serviciilor la nivel comunitar este o prioritate a Proiectului. Pentru elaborarea cadrului legal sunt necesare un șir de decizii fundamentale, printre care - atribuirea a patru roluri pentru asistenta medicală comunitară. Este vorba de rolul de prevenire, cel de identificare a necesitaților și de asigurare a accesului persoanelor la serviciile de sănătate, de lucru în comunitate pentru susținerea grupurilor vulnerabile în comun cu alte servicii, inclusiv și cel de organizare și coordonare a îngrijirilor la domiciliu.”

În scopul consolidării capacităților și abilităților practice ale asistenților medicali comunitari și ale echipelor comunitare și în contextul pilotării integrării serviciilor la nivel de comunitar, cu suportul experților din Romania, au fost elaborate trei module practice pentru instruirea asistenților medicali comunitari și a echipelor multidisciplinare.

Ca urmare, instruirile pentru asistentele medicale comunitare și echipele multidisciplinare urmează a fi realizate în raioanele-țintă care implementează planurile de integrare a serviciilor comunitare, de către rețeaua de formatori creată în cadrul Atelierului. Modulele elaborate urmează să fie promovate pentru instruirea continuă organizată pentru asistentele medicale comunitare la nivel de Centru de Instruire Continuă a lucrătorilor medicali cu studii medii.

Menționăm, profilul ocupațional al AMC (Ordinul MSMPS nr.576 din 06.11.2018) și standardul educațional pentru formarea inițială (Ordinul MECC nr.1171 din 18.12.2018) au fost deja elaborate. Primele două grupuri pentru instruirea inițială au fost formate (circa 20 studenți înmatriculați în anul 2018 și 10 în 2019) în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Către anul 2022 cadrele urmează să fie absorbite în sistem pentru coordonarea asistenților medicali comunitari. La nivel de Colegiu a fost format primul grup în 2019.

Instruirea rețelei de formatori pentru consolidarea capacității și abilităților asistenților medicali comunitari și a echipelor comunitare este una din activitățile de consolidare a asistenței medicale comunitare (AMC) în contextul integrării serviciilor la nivel comunitar a Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este cel mai mare donator bilateral de granturi în sectorul de Sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!