Evaluarea managementului calității în medicina de familie va pune baza pentru un mecanism actualizat al calității serviciilor medicale primare

Evaluarea sistemelor de management al calității în medicina de familie va pune baza unui mecanism național actualizat de management al calității serviciilor medicale primare.

Recomandările Raportului de evaluare a sistemelor de management al calității în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară vor sta la baza unui mecanism național de management actualizat al calității serviciilor medicale presate de medicina de familie din țară.

Despre aceasta au discutat, pe 11 februarie 2021, membrii grupului de lucru pentru actualizarea cadrului normativ privind managementul calității serviciilor în medicina de familie, în cadrul unei ședințe online organizate la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

În cadrul ședinței a fost aprobat Raportul de evaluare a sistemelor de management al calității în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară, elaborat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Evaluarea  a fost realizată în cadrul activităților proiectul „Viață Sănătoasă” de susținere a eforturilor MSMPS și ANSP de sporire a încrederii populației în serviciile de sănătate.

Cercetarea a prezentat 12 recomandări care vizează presatorii de servicii medicale primare, autoritatea de politici în sănătate (MSMPS), cea de finanțare a sistemului de sănătate (CNAM), autoritatea de evaluare și acreditare (ANSP), dar și instituțiile de învățământ în medicină.

Dintre recomandările enunțate, proiectul  „Viață Sănătoasă” a identificat trei pentru facilitare în cadrul activităților sale de a reduce povara bolilor netransmisibile pentru populația țării.

Astfel, dezvoltarea mecanismului actualizat al managementului calității în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară (SIMC în AMP) va fi facilitat de proiect prin trei activități care se vor desfășura pe durata fazei a II de implementare.

Este vorba despre: studierea experienței naționale și internaționale pentru înțelegerea unitară a modelului național al SIMC în AMP, facilitarea instruirii continue a cadrelor medicale din AMP și informarea beneficiarilor despre serviciile de calitate integrate și drepturile la sănătate.

Facilitarea acestor activități de către proiect va putea contribui la educarea furnizorilor de servici medicale pentru a crește calitatea serviciilor și a îmbunătăți prevenirea și îngrijirea bolilor cronice.

Evaluarea sistemelor de management al calității în medicina de familie a fost realizată în perioada septembrie 2020- ianuarie 2021 de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu suportul proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției.  Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.

 Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!