Încă zece echipe raionale și comunitare multidisciplinare sunt instruite în Asistența Integrată ca să o aplice din anul 2022

Seria de Ateliere de introducere în Asistența Integrată a reprezentanților administrației publice locale de nivel 1 și 2, a specialiștilor din sănătatea publică, asistenților sociali, echipelor medicilor de familie din zece raioane ale proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile ” (Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Glodeni, Florești, Telenești, Strășeni) a început la Chișinău.

Cele zece echipe raionale șl comunitare multidisciplinare urmează să implementeze modele de asistență integrată pentru persoanele cu boli netransmisibile (BNT) și necesități complexe la ei acasă, pe parcursul anului 2022.

Asistența integrată schimbă accentul de pe boală pe nevoile omului. Serviciile prestate de instituțiile de sănătate, sociale, educație, ordine publică, societate civilă și administrație publică locală urmează să fie centrate pe persoană, ceea ce înseamnă că nevoile omului și ale familiei sunt puse în mijlocul intervențiilor.

Aplicarea conceptului de asistenta integrată însemnă colaborarea pe toate nivelele ale sectoarelor relevante și are ca scop eliminarea treptată a discrepanțelor, vulnerabilităților și accesului limitat la serviciile medicale și sociale pentru persoanele cu boli cronice. Asta presupune că serviciile presate vor putea fi complexe prin evitarea fragmentării și discontinuității modului de prestare, fapt ce va permite eliminarea birocratizării, „umblatul din ușă în ușă” a persoanei pentru a obține rezolvarea nevoilor complexe.

Astfel, conceptul integrării permite optimizarea și direcționarea mai bună a serviciilor existente la nivel de raion și comunitate, dar și gestionarea mai eficientă a factorilor de risc pentru sănătate și a vulnerabilităților sociale prin abordarea multisectorială. În timp, aplicarea asistenței integrate în sectoarele relevante va duce nu doar la diminuarea poverii bolilor netransmisibile, dar și la economii de mijloace financiare și resurse umane, datorită evitării suprapunerilor în acordarea serviciilor.

Seria de Ateliere pentru echipele multidisciplinare sunt furnizate de cei 18 formatori instruiți în baza modulului de asistență comunitară integrată elaborat și predat de expertele internaționale în asistență integrată Dr. Victoria Stein și Mandy Andrew și adaptat la contextul local în cadrul activităților Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Atelierele vor fi realizate pentru raioanele din trei regiuni: centru (la Chișinău), sud (la Comrat), nord (la Bălți), în perioada 24 noiembrie – 15 decembrie 2021.

Dezvoltarea și implementarea asistenței comunitare integrate este unul din obiectivele prioritare ale Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical din Republica Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!