La Chișinău s-a desfășurat dialogul de politici „Asistența integrată durabilă în contextul sistemelor în schimbare”

Reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, dar și ai organizațiilor din domeniile sănătate și asistență socială s-au întrunit astăzi, 7 iunie, în cadrul dialogului de politici „Asistența integrată durabilă în contextul sistemelor în schimbare”, inițiat de Ministerul Sănătății.

Evenimentul a adus în prim plan necesitatea formulării unei viziuni comune asupra prestării integrate a serviciilor medicale și sociale, centrate pe nevoile persoanelor, în special a celor cu boli netransmisibile și defavorizate. Abordarea respectivă presupune că toți cetățenii au acces la servicii de sănătate calitative de care au nevoie, iar aceasta constituie o prioritate a Ministerului Sănătății.

„Ministerul Sănătății și mulți actori care sunt prezenți astăzi în acest eveniment deja aplică diverse modele ale conceptului de integrare și au primele rezultate. Experiențele justifică necesitatea colaborării diferitor sectoare, în special a celui de sănătate și asistență socială, pentru a asigura sănătatea și bunăstarea populației”, a spus Ion Prisăcaru, secretarul de stat al Ministerul Sănătății.

Dialogul de politici a reunit parteneri din ambele sectoare, care aplică modele de asistență integrată, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, asociațiilor profesionale, mediilor academice, organizațiilor neguvernamentale, care au vorbit despre reușitele în ceea ce privește integrarea serviciilor pentru asigurarea sănătății și bunăstării populației.

„Sistemul social este pregătit să se orienteze către prevenirea și gestionarea riscurilor și  consolidarea rezilienței oamenilor prin abordarea multisectorială. Incluziunea socială, asistență flexibilă și mobilă, inclusiv la domiciliu, asistența bazată pe comunitate sau mobilizare comunitară sunt inițiate deja și fac parte din abordarea de asistență integrată. Acum, acestea trebuie doar să fie ajustate și extinse”, a comunicat Teodor Vicol, Șeful Direcției Politici în domeniul asistenței sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

La eveniment a fost desfășurată și o expoziție tematică, de prezentare a modelelor de asistență comunitară integrată, pilotate în țara noastră. Printre acestea se numără serviciile prietenoase tinerilor, modelele de comunități sănătoase, de îngrijiri medicale și asistență socială la domiciliu și la distanță.

„Este impresionant că în Republica Moldova deja există inițiative de integrare, în special în mediul rural, unde sunt nevoi stringente. Dialogul de politici este o oportunitate de a învăța din experiențe și  consolida practicile pozitive, mai cu seamă în contextul schimbărilor din sănătate, asistență socială și administrare publică centrală și locală, pe care le susținem”, a conchis Guido Beltrani, directorul Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova.

Dezvoltarea asistenței comunitare integrate, unul dintre obiectivele autorităților publice centrale și al partenerilor, este facilitat de proiectul moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, susținut de Guvernul Elveției. Elveția este unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical din Republica Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!