Noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și a deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile vor începe la Căușeni

Căușeni va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și a deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile (BNT). Cu susținerea proiectului „Viață Sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, activitățile centrate pe nevoile oamenilor urmează să fie implementate pe parcursul anului 2021 la nivel de raion și două comune selectate, Tatareni și Cârnățeni.

La nivel de raion vor fi realizate intervenții de sănătate publică și activități de promovare a sănătății privind reducerea factorilor de risc pentru bolile cronice. Printre acestea sunt și campaniile de comunicare despre dauna consumului de sare și grăsimi trans pentru sănătate Redu sarea în mâncare! și Alege ce mănânci!. De asemenea, vor fi realizate activități de îmbunătățire a calității serviciilor în BNT pentru medicina de familie. În comunele Tatareni și Cârnățeni vor fi dezvoltate Centre Comunitare de Asistență Integrată și vor fi realizate activități de educație pentru sănătate și schimbare de comportament privind factorii de risc în bolile cronice pentru adulți și persoanele cu BNT.

Toate intervențiile și activitățile proiectului care vor fi realizate în raionul Căușeni sunt centrate pe nevoile oamenilor. Astfel, proiectul va sprijini consolidarea și fortificarea rolului de lider al administrației publice locale de nivel I și II cărora le revine responsabilitatea de a intensifica colaborarea între toate sectoarele din teritoriu, promovând sănătatea în toate politicile locale.

Racordarea intervențiilor și activităților enunțate de proiect la nevoile raionului a fost discutată pe 2 martie 2021, în cadrul Conferinței online de lansare a proiectului în raionul Căușeni între reprezentații Administrației Publice Locale din raion și comunele selectate, ai Consiliului Teritorial de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate și Centrului de Sănătate Publică Căușeni cu reprezentanții proiectului „Viață Sănătoasă”.

Președintele raionului Căușeni, Nicolae Gorban în cuvântul săi de salut a ținut să mulțumească poporul elvețian pentru sprijinul acordat în sistemul de sănătate și solidaritate în timpul pandemiei de COVID-19. El s-a referit la experiența acumulată în perioada de criză sanitară ca la un semnal important pentru inițierea timpurie a prevenii bolilor netransmisibile, pentru contracara efectele îmbolnăvirii și mortalității timpurii a femeilor și bărbaților adulți din raion.

Decesele cauzate de BNT în raionul Căușeni ajung la 92,4% din totalul deceselor, cu 2, 4% mai mult ca media pe țară. În structura morbidității, bolile cerebrovasculare au o pondere de 56.9%, urmate de maladiile oncologice – 17, 9% și ale aparatului digestiv – 9,5%. „Avem nevoie să completăm baza de date cu indicatori pentru a-i analiza și include în Profilul de Sănătate a raionului Căușeni – document care va argumenta strategiile de sănătate publică pentru populația raionului”, a comunicat Andrei Kazaciok, directorul Centrului de Sănătate Publică Căușeni.

Vom menționa, în cadrul activităților Proiectului „Viață Sănătoasă”, Centrul de Sănătate Publică Căușeni a avut experiența de realizare a Profilului de Sănătate al raionului Ștefan-Vodă pentru anii 2013 – 2017.

Intervențiile și activitățile pentru îmbunătățirea prevenirii controlului și managementului cazurilor de BNT în raionul Leova vor fi inițiate din momentul semnării Acordului de parteneriat de către Consiliul Raional și proiectul „Viață Sănătoasă”.

Cele 10 raioane-pilot ale proiectului „Viață Sănătoasă” din anul 1 (a. 2021), Faza II de implementare sunt: Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Florești, Strășeni, Glodeni, Telenești.

Proiectul „ Viață Sănătoasă” contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special în zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova. Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și este realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!