Republica Moldova participă în aceste zile la Conferința Internațională din Danemarca în Îngrijirile integrate

În perioada 23 – 25 mai 2022, doi experți ai proiectului moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” participă la Conferința Internațională dedicată Îngrijirilor integrate, Danemarca. În a doua zi de conferință 24 mai, Tatiana Dnestrean, experta proiectului în asistența integrată și socială a prezentat comunității științifice și practicienilor cum sunt dezvoltate capacitățile pentru implementarea Asistenței Comunitare Integrate (ACI) în Republica Moldova.

Alocuțiunea s-a bazat pe constatările din experiența pilotării ACI în raioanele țării. Acestea au relevat problemele și provocările de cooperare intersectorială. Deși ACI este apreciată pozitiv de factorii de decizie, medicii și asistenții medicali, asistentele medicale comunitare (65,5%) și asistenții sociali (72,4%) continuă să abordeze persoanele cu boli netransmisibile (BNT) separat, acordându-le informații și sprijin redus și au diferențe de înțelegere a naturii colaborării intersectoriale pe care o tratează ca pe o serie de referiri a cazurilor între sectoare, și nu ca pe o asistență presată în comun.

Soluțiile aplicate de proiect și partenerii săi - Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și cea de Asistență Socială, Autoritățile Publice Locale și societatea civilă - în depășirea acestor probleme au făcut esența alocuțiunii:

- Principiul de bază pentru extinderea abordării ACI este asigurarea colaborării multidisciplinare la toate etapele, iar asistentul medical comunitar și asistentul social asigură baza colaborării;

- Pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu BNT și vulnerabilități sunt mobilizate și alte sectoare relevante, precum: educația, poliția, societatea civilă cu ONG-urile locale și voluntari, reprezentanți ai Autorităților Publice Locale;

- Pentru prevenirea, monitorizarea pacienților cu BNT și sprijinirea grupurilor vulnerabile sunt realizate ateliere de transfer a cunoștințelor, dezvoltare a viziuni unice asupra conceptului ACI și de consolidare a rolului asistentului medical comunitar;

- Pentru întărirea abilităților practice și a noilor abordări sunt susținute instruirile de la egal la egal și organizarea vizitelor de studiu între raioanele și comunitățile care au experiență în acordarea serviciilor de ACI și au echipe multidisciplinare;

- Practicienii care aplică ACI ajută noile raioane să-și dezvolte propriul model bazat pe analiza datelor din profilurile raionale de sănătate și evaluarea resurselor existente.

ACI însemnă colaborarea între sectoare și are ca scop eliminarea treptată a discrepanțelor, vulnerabilităților și accesului limitat la serviciile medicale și sociale pentru persoanele cu boli cronice. Asta înseamnă că serviciile sunt complexe și evită fragmentarea și discontinuitatea modului de prestare, elimină birocratizarea referirii cazurilor între sectoare sau „umblatul din ușă în ușă” a persoanei pentru a obține rezolvarea nevoilor complexe.

La etapa actuală proiectul și partenerii săi continuă procesul de consolidare a capacităților sectoarelor implicate în aplicarea ACI și de instituționalizare a modulelor de formare pentru asistenții medicali comunitari și membrii echipelor multidisciplinare. Procesul este complex și include transferul de cunoștințe teoretice și practice, aplicarea instrumentelor și procedurilor de lucru comune.

Dezvoltarea și implementarea ACI este unul din obiectivele partenerilor naționali și este facilitat de proiectul moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, realizat de Institutul Elveției de Boli Tropicale și de Sănătate Publică și susținut de Guvernul Elveției. Elveția este unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical din Republica Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!