Strășeni va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile

Raionul Strășeni va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile (BNT). Cu susținerea proiectului „Viață Sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, activitățile centrate pe nevoile oamenilor urmează să fie implementate pe parcursul anului 2021, la nivel de raion și două comune selectate, Căpriana și Lozova.

La nivel de raion vor fi realizate intervenții de sănătate publică și activități de promovare a sănătății privind reducerea factorilor de risc pentru bolile cronice. Printre acestea sunt și campaniile de comunicare despre dauna consumului de sare și grăsimi trans pentru sănătate Redu sarea în mâncare! și Alege ce mănânci!. De asemenea, vor fi realizate activități de îmbunătățire a calității serviciilor în BNT pentru medicina de familie. În comunele Căpriana și Lozova vor fi dezvoltate Centre Comunitare de Asistență Integrată și vor fi realizate activități de educație pentru sănătate și schimbare de comportament privind factorii de risc în bolile cronice pentru adulți și persoanele cu BNT.

Toate intervențiile și activitățile vor fi centrate pe nevoile localnicilor, în baza indicatorilor care vor fi organizați în Profilurile de Sănătate ale raionului Strășeni. Astfel, proiectul va sprijini consolidarea și fortificarea rolului de lider al Administrației Publice Locale din raion și comunele selectate (APL de nivel I și II) cărora le revine responsabilitatea de a intensifica colaborarea între toate sectoarele din teritoriu, promovând sănătatea în toate politicile locale.

Intervențiile și activitățile enunțate de proiect au fost discutate, miercuri,  pe 3 martie 2021, în cadrul Conferinței online de lansare a proiectului în raionul Strășeni între reprezentații APL de nivel I și II, ai Consiliului Teritorial de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate Strășeni și Centrului de Sănătate Publică Chișinău cu reprezentanții proiectului „Viață Sănătoasă”. Reprezentanții raionului au punctat importanța încadrării în activitățile propuse de proiect, pe segmentele de expertiză deținute.

Despre situația epidemiologică în raion a vorbit Aliona Burcă, medic igienist al subdiviziunii Strășeni din cadrul Centrului de Sănătate Publică Chișinău. Potrivit specialistei, bolile cronice sunt o povară pentru raion, în special cele ale aparatului circulator care constituie aproape jumătate din structura cazurilor noi de BNT. Majoritatea din persoanele care suferă de aceste boli ce duc la invaliditate timpurie sunt persoane apte de muncă. „Problema poate fi abordată prin strategiile moderne populaționale propuse, pe care le vom aplica, reieșind din evidențele Profilului de Sănătate pe care îl vom elabora în cadrul activităților proiectului”, a conchis specialista.

Cleopatra Cobzac, șefa direcției generale de asistență socială a raionului a ținut să menționeze modul de reorganizare a serviciilor și prestațiilor sociale din raion în contextul situației pandemice de COVID-19 pentru dezvoltarea activităților sinergice între serviciile sociale și medicale centrate pe nevoile persoanelor. „Echipa direcției a elaborat o serie de Instrucțiuni privind activitatea angajaților din domeniul social, în timpul stării de urgență în sănătate. Împreună cu colegii din domeniul medical am activat prestând serviciile necesare populației în timp util și orientate pe prevenire”, a comunicat Cleopatra Cobzac, referindu-se la experiența deținută pentru a dezvolta în cele două comunități-țintă Centre de Asistență Comunitară Integrată.

În discursul său, primarul de Lozova, Lilian Botnaru a mulțumit Biroului de cooperare al Elveției pentru susținerea  sectoarelor de sănătate și social, exprimându-și speranța că activitățile care vor fi realizate în parteneriat vor avea continuitate datorită instruirilor pentru autorități și societatea civilă din comunități, dar și modelelor inovative și de bune practici propuse. „Oamenii nu prea știu care sunt serviciile de care pot beneficia atât în sectorul social, cât și cel medical, de aceea, adesea, se adresează mult prea târziu. Iată de ce activitățile de  informare, educare și comunicare sunt o investiție cu efect de durată.”, a subliniat primarul de Lozova, accentuând angajamentul APL ca partener în aplicarea intervențiilor și activităților propuse de proiect.

Intervențiile și activitățile pentru îmbunătățirea prevenirii controlului și managementului cazurilor de BNT  în raionul Strășeni vor fi inițiate din momentul semnării Acordului de parteneriat de către Consiliul Raional și proiectul „Viață Sănătoasă”. Strășeni face parte din cele 10 raioane-pilot ale proiectului „Viață Sănătoasă” din anul 1 (a. 2021), Faza II de implementare, printre care se numără și Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Florești, Glodeni, Telenești.

Proiectul „ Viață Sănătoasă” contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special în zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova.  Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este un proiect de asistență tehnică, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.

 

Descarcă materialul-1


Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!