Sunt elaborate Planurile-draft de acțiuni în baza Profilurilor de Sănătate pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în teritoriu. Ce înseamnă asta?

10 echipe intersectoriale din cadrul Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică din 10 raioane-pilot din anul curent ale Proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” au elaborat Planurile-draft de acțiuni în baza Profilurilor de Sănătate pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în teritoriu. Acțiunea de instruire pentru elaborare s-a realizat în cadrul a două Ateliere furnizate de experții Institutului Tropical și de Sănătate Publică din Elveția, Axel Hoffmann, Bernadette Peterhans și Adela Berisa[1]. Atelierele offline au durat 6 zile (13 – 19 mai 2021), câte 3 zile pentru fiecare cinci echipe intersectoriale raionale.

Atelierele pentru elaborarea Planurilor de acțiuni teritoriale sunt realizate după ce altele două procese laborioase au fost trecute de echipele raioanelor-pilot. Este vorba de colectarea datelor pentru indicatori de sănătate publică care au fost trecuți în Profilurile de Sănătate ale fiecărui raion. Profilul de Sănătate este un instrument de evidențe din sănătatea publică care argumentează toate activitățile și intervențiile în bolile netransmisibile (BNT) la nivel de raion și comune. Și al doilea proces, instruirea membrilor Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică, a reprezentanților Autorităților Publice locale și a serviciilor publice descentralizate în conceptele moderne pentru cunoașterea determinanților sănătății, înțelegerea pentru aplicarea conceptelor „sănătate în toate politicile” și „comunități sănătoase”.

Daniela Demișcan, șefa Direcției politici în domeniul sănătății publice a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la deschiderea celor două Ateliere le-a mulțumit reprezentanților din raion pentru munca lor și angajamentul asumat de a pune în aplicare conceptele învățate în cadrul instruirilor: „Vă mulțumesc mult pentru implicarea fiecăruia în parte și grija pentru sănătatea populației din raioanele pe care le reprezentați. Chiar dacă sunteți specialiști din sectoare diferite decât cel de sănătate, acceptarea Dumneavoastră de a vedea aportul sectorului pe care îl reprezentați ca parte integră a sănătății populației, sănătății publice este înalt apreciată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”.

După încheierea procesului de instruire, inclusiv de elaborare a Planurilor-draft de acțiuni pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în teritoriu, echipele din cele 10 raioane-pilot vor finaliza Planurile de acțiuni și le vor înainta pentru finanțare către Proiectul moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” pentru a fi implementate la nivel teritorial.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) cu suportul Biroului de Cooperare al Elveției, prin intermediul Proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori pentru sectorul de sănătate din Republica Moldova.

 

 

[1] Urmăriți pe siteul www.viatasan.md interviuri cu cei trei experți elvețieni despre procesele la care au participat în Republica Moldova în promovarea sănătății și la cele pe care le realizează în țara lor.

Mai multe poze de la cele două Ateliere, vedeți aici https://www.facebook.com/viatasan.md/

 Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!